• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Od letošního ledna přestává platit daň z převodu nemovitosti, protože ji nahradila nová daň z nabytí nemovitých věcí. Lidé proto musí používat zcela nové formuláře, dosavadní lze podat pouze například u bytů či domů nabytých do konce roku 2013.

Ministerstvo financí upozorňuje, že v souladu se zákony je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to pro případy nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem po 1. lednu 2014. První lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí proto končí dne 30. dubna 2014.

Jelikož jde o novou daň, která se řídí odlišným právním režimem, nelze daňové tiskopisy k podání přiznání k dani z převodu nemovitostí pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí použít a jsou zpracovány nové formuláře.

U daňových povinností vzniklých z titulu změny vlastnického práva k nemovitostem přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření, to znamená do 31. prosince 2013, se nadále postupuje podle zákona č. 357/1992 Sb. Pokud například někdo provedl vklad na katastr ještě vloni, byť katastrální úřad rozhodl o provedení vkladu až po prvním lednu 2014, podléhá tato změna vlastnického práva k nemovitosti režimu původního zákona. V takovém případě lidé pro podání přiznání k dani z převodu nemovitostí použijí stávající formulář.

Zdroj: Ministerstvo financí