• Mzdy

  ZPRACOVÁNÍ MEZD

  ... zajistíme pro Vás kompletní zpracování mzdové agendy

  včetně profesionálního zastupování před státními institucemi ...

Kdo je zaměstnavatel?

Zaměstnavatelem může být právnická osoba, fyzická osoba i stát, které zaměstnávají fyzickou osobu v pracovněprávních vztahu.

Kdo je zaměstnanec?

Zaměstnancem je fyzická osoby zaměstnaná u zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu. Pracovní poměr může vzniknout na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti.

Co je mzda?

Mzda je odměnou za práci v pracovním poměru, vyplácená zpětně ve výplatním termínu.

Co nabízíme?

 • výpočet a zpracování měsíčních mezd, včetně nemocenské, dovolené, srážek, apod.,
 • zúčtování mezd,
 • příprava výplatních listin,
 • evidence mzdových listů,
 • tvorba pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti,
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele,
 • výpočet srážek daní a odvodů,
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob.