• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Až 80 tisíc korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr.

Praha, 13. května 2013

Až 80 tisíc korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr. Vyplývá to ze sedmibodového Plánu zaměstnanosti, na který má ministerstvo práce a sociálních věcí celkem až sedm miliard korun. Páté opatření z Plánu má název: "Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ."

Ministerstvo podpoří ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat.

"Úřad práce budoucím osobám samostatně výdělečně činným nabídne vzdělávací aktivity a také finanční pomoc 40 až 80 tisíc korun", říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: "Podnikatel se přitom musí zavázat, že svou živnost bude provozovat po určitou dobu, obvykle se bude jednat o jeden až dva roky."

Dobu udržitelnosti takto vytvořeného pracovního místa bude stanovovat Úřad práce ČR.

Ten nejdříve posoudí, zda je předložený podnikatelský plán smysluplný a na jeho základě rozhodne o finančním příspěvku. Cílem peněžní pomoci je začínající OSVČ motivovat k podnikání, vychází se přitom ze zkušeností Úřadu práce ČR s obdobnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.

Významnou roli co se týče pomoci podnikatelům - kromě Plánu zaměstnanosti - hraje i Evropský sociální fond.

"Stále se setkáváme s lidmi, kteří šanci vidí v podnikání," říká Tomáš Chudoba z poradenského a vzdělávacího sdružení Edukol v Olomouci, které provozuje Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Centrum mj. posuzuje schopnosti lidí začít podnikat, poskytuje jim poradenství při sestavování podnikatelského plánu, či pomáhá s rekvalifikací. "Nejžádanějšími rekvalifikačními kurzy byly základy podnikání, účetnictví a kadeřnické nebo kosmetické služby," uvedl.

Paní Talová z Plzeňského kraje sháněla po rodičovské dovolené neúspěšně práci celý rok. V létě ji napadl podnikatelský záměr a rozhodla se začít podnikat.

"Známý mi poradil, ať se obrátím na regionální hospodářskou komoru v Plzni, která provozuje Asistenční centrum pro podporu podnikání žen," říká žena, která si v únoru zřídila živnostenský list a začala podnikat v potravinářství - se speciální zdravou pomazánkou. "Potřebovala jsem pomoci zejména s finanční stránkou záměru a s podnikatelským plánem. Na jeho základě jsem dostala dotaci od úřadu práce, která mi pomůže zaplatit potřebné vybavení," doplňuje paní Talová.

Lidí, kteří podnikají, v České republice přibývá. Zatímco v roce 2010 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala cca 970 tisíc OSVČ, loni jich bylo více než milion.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí