• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Po několika letech klidu se hladina minimální mzdy mírně rozčeří a zvýší se o 500 korun.

Minimální mzda se od srpna zvýší na 8 500 korun.  Přilepšit by si mohlo až 120.000 pracovníků. Lidé s minimální mzdou dnes berou 8 000 korun, naposledy se nejnižší příjmy upravovaly v roce 2007.

Podle ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka je zvýšení potřebné. Někteří nezaměstnaní totiž pobírají dávky, které jsou vyšší než minimální mzda. Nová výše nejnižší mzdy podle ministra zajistí alespoň základní životní úroveň pracovníků, kteří ji pobírají.

Ministerstvo práce v podkladech pro vládu připomíná, že průměrná mzda se od roku 2007 do loňska zvedla skoro o 20 procent. Podíl minimální mzdy k ní ale klesl z 38,2 procenta na 31,9 procenta. U čistého výdělku je to propad ze 41,8 procenta na 36,8 procenta. Od srpna by tak mohli lidé s minimální mzdou na výplatní pásce najít něco přes třetinu toho, co na ní má průměrný zaměstnanec.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 435/20024 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  může uchazeč o zaměstnání, který  nepobírá podporu v nezaměstnanosti,  vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřekročí ½ minimální mzdy.

Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 8. 2013  může  tzv. nekolidující příjem činit až 4 250 Kč za kalendářní měsíc, jedná-li se o osobu, která není poživatelem invalidního důchodu.

U osoby, která  je v evidenci úřadu práce a je poživatel invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně invalidity, může tzv. nekolidující příjem činit nejvýše 4 000 Kč za kalendářní měsíc. (Poznámka: Osoba, která je poživatelem invalidního důchodu třetího stupně může být v evidenci úřadu práce jen výjimečně, je-li  schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.)

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí