• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Dopravní společnost se sídlem v ČR provedla přepravu pro zahraničního příkazce z Rakouska po území svého sídelního státu, v tomto případě ČR. Fakturu pochopitelně vystavuje na rakouského adresáta. Je povinna ji vystavit s DPH anebo bez DPH? Kdo v případě účtování DPH odvádí daň finančnímu úřadu a ve které zemi?

Pro vyhodnocení správného daňového režimu u poskytnuté služby (přeprava zboží) je rozhodující správné stanovení místa plnění. Pokud byla předmětná přeprava zboží poskytnuta pro osobu povinnou k dani, nepatří takto poskytnutá služba mezi služby uvedené v § 10 až § 10k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), a proto se místo plnění u takto poskytnuté služby stanoví podle obecného pravidla upraveného v § 9 odst. 1 ZDPH.

Podle citovaného ustanovení je místem plnění při poskytnutí služby místo, kde má sídlo příjemce služby, osoba povinná k dani. Pokud má příjemce služby, osoba povinná k dani, sídlo v Rakousku, je místem plnění Rakousko a příjemce takto poskytnuté služby je v Rakousku povinen přiznat daň. Skutečnost, že přeprava zboží byla fakticky realizována pouze na území ČR, není pro vyhodnocení místa plnění v tomto případě důležitá. Na vystaveném daňovém dokladu uvede český plátce, poskytovatel přepravní služby, údaj „daň odvede zákazník" a pokud je v pozici příjemce služby osoba povinná k dani, která je registrovaná k DPH v jiné členské zemi, uvede, poskytoval služby údaje o takto poskytnuté službě (bez uplatnění DPH) nejen v ř. 21 daňového přiznání k DPH, ale současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění „3".

Odpověď vychází z předpokladu, že v pozici příjemce služby je osoba povinná k dani se sídlem v Rakousku a tato osoba nemá na území ČR provozovnu ve smyslu zákona o DPH.

Zdroj: Verlag Dashöfer