• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Jak má být zdaněn příjem z dohody o provedení práce studenta, je-li měsíční příjem do 5 000 Kč? Liší se postup v roce 2013 a 2014?

Pokud příjmy z dohody o provedení práce v roce 2013 nepřesáhnou v kalendářním měsíci 5 000 Kč a není podepsáno prohlášení k dani, pak se příjmy zdaní jednorázově konečnou daní 15 % a do daňového přiznání se již neuvádí. Rovněž nejsou uvedeny na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“.

Pokud by šlo o jediné příjmy studenta, pak se vyplatí spíše podepsat prohlášení k dani a uplatnit slevy na dani, které významně sníží, ne-li eliminují daňovou povinnost. Prohlášení lze podepsat i dodatečně do 15. února po skončení kalendářního roku.

Pokud by šlo o dohodu o pracovní činnosti, ze které se odvádí pojistné, pak základem daně je částka příjmů zvýšená o pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Od roku 2014 lze srážkovou daň použít u dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani. Po skončení roku 2014 má poplatník (i daňový rezident ČR) možnost zahrnout výše uvedené příjmy do daňového přiznání. Srážková daň již tedy není daní konečnou.

Zdroj: Verlag Dashöfer